skip to Main Content

Enklare för arbetsgrupper att arbeta bättre tillsammans

Rätt fokus | Mindre stress | Mer flow | Mindre drama | Bättre samarbete | Ökad motivation

Vi arbetar i allt mer komplexa situationer. Vi är beroende av att samverka med varandra för att få jobbet gjort och förutsättningarna ändras när vi minst anar det.

Samtidigt behöver vi bli bättre, snabbare och effektivare. Dra nytta av nya möjligheter som dyker upp innan de försvinner samtidigt som allt annat skall rulla på som förut. 

Det kan skapa en stor press på personer som jobbar i en grupp och på de som leder gruppen. Människor känner sig stressade av att inte hinna med eller inte kunna göra sitt jobb på det sätt man skulle önska. Det är svårt att få till utrymme att arbeta tillsammans på det sätt man skulle önska. Situationer när vi vill olika saker kan leda till konflikter och dränera individer och grupper på energi.

Vi vill göra det enklare för arbetsgrupper att arbeta tillsammans. Så att det blir enklare för varje person att använda sin fulla potential,  där olikheter inom gruppen blir en styrka och tillgång. Där samarbete ger energi, glädje och motivation.

Vi vill göra det enklare för grupper att växa och bli starkare när de utmanas och förutsättningar ändras.

Vad vi gör
Facilitering | Coaching | Utbildning

Enklare att hantera jobbet

Stressade och pressade medarbetare med många bollar i luften? Är det en utmaning att samordna och koordinera arbetet tillsammans när förutsättningar ändras kontinuerligt?

Vi hjälper er ta kontroll över gruppens arbetsflöden, skapa långsiktigt hållbar arbetssituation där det är enkelt för alla att veta var man skall lägga fokus just nu.

Vi hjälper er skapa ert skräddarsydda visuella system med gemensamma spelregler att hålla sig i och rutiner för hur ni skall arbeta tillsammans.

Enklare att samarbeta

Vill ni få ut mer av den samlade kunskapen I rummet?

Vi hjälper er ha effektivare möten som ger energi och motivation. Där ni utvecklar er förmåga att dra nytta av varandras olikheter och kompensera för svagheter.

Enklare att jobba med förändring

Vill ni bygga en kultur där utveckling är en naturlig del av vardagen?

Vi hjälper ledare med verktyg och modeller för att fånga och kommunicera målbilder som balanserar tydliga förväntningar med att skapa utrymme för gruppen att utforska och lära.

Vi hjälper arbetsgruppen med verktyg för att arbeta med utveckling som en naturlig del av vardagen. Där det känns naturligt att lyfta idéer och jobba med dem tillsammans på ett strukturerat sätt.

Enklare att utforska ett område

Har ni ett område ni behöver arbeta mer med tillsammans?

Vi skräddarsyr ett upplägg för att använda er tid på bästa sätt. Där ni kan utforska och utveckla ett område tillsammans. Vi hjälper er igenom processen så att ni kan fokusera på det som är viktigt för er.

Vi jobbar med alla typer av företag med hjärtat på rätt ställe och siktet inställt framåt.

Vi tror att den kunskap som behövs för att komma framåt finns inom arbetsgruppen, och att det är ni som kan er verksamhet bäst.

Vårt bidrag är att rusta er med verktyg och modeller för att hjälpa er ta tag i de utmaningar som ni väljer att fokusera på.

Det gör att det kan gå snabbt att komma igång, ni ser snabbt om det vi gör tillsammans känns rätt, om ni får ut det ni förväntar er.

Vi arbetar sedan tillsammans så länge som ni ser ett behov av det. I och med att vi lär oss om er situation och era behov, kan vi anpassa vår utveckling så att vi kan skapa ett långsiktigt partnerskap baserat på ömsesidig respekt och förtroende.

Vi jobbar där det passar er!

Hos er

Hos er

Vi kan vara i de lokaler som ni själv anser vara bäst lämpliga.

Hos oss

Hos oss

På vår gård Jon-Anunds någon kilometer söder om Järvsö är ett perfekt ställe för en grupp att mötas. Här får man vara i fred, många olika typer av lokaler samt en fantastisk omgivning som inspirerar.

Vi leder arbetet, tar hand om mat och boende så att grupper kan få ut maximalt från den tid som investeras.

Över video

Över video

Genom att mötas i ett video-samtal kan man snabbt sätta upp ett möte. Ett sms, och några minuter senare kan vi ett möte igång. Tillgängligheten som att mötas online skapar kan vara en otrolig styrka.

Vi har erfarenhet från att facilitera workshops med upp till 30 deltagare, där vi delade upp deltagarna i små grupper samtidigt som alla delade en gemensam digital arbetsyta.

Back To Top