skip to Main Content

Vi hjälper din arbetsgrupp arbeta bättre tillsammans

Rätt fokus | Mindre stress | Mer flow | Mindre drama | Bättre samarbete | Ökad motivation

Är det svårt att skapa utrymme att utveckla er grupp på det sätt du skulle önska?

Kanske känns det frestande att låta någon komma in och och berätta vad ni skall göra. Göra jobbet åt er? 

Många företag kan hjälpa er med det men tyvärr inte vi. Helt enkelt för att vi inte tror det blir en bra lösning för er. 

Det vi kan göra är att hjälpa er tydliggöra vad ni vill, skapa bra förutsättningar och lära er det ni behöver för att själva lösa problemet. 

Några exempel på vad vi gjort
Facilitering | Coaching | Utbildning

Visuell styrning

Stressade och pressade medarbetare med många bollar i luften? Är det en utmaning att samordna och koordinera arbetet tillsammans när förutsättningar ändras kontinuerligt?

Vi hjälper er ta kontroll över gruppens arbetsflöden, skapa långsiktigt hållbar arbetssituation där det är enkelt för alla att veta var man skall lägga fokus just nu.

Vi hjälper er skapa ert skräddarsydda visuella system med gemensamma spelregler att hålla sig i och rutiner för hur ni skall arbeta tillsammans.

Effektivare möten

Vill ni få ut mer av den samlade kunskapen I rummet?

Vi hjälper er ha effektivare möten som ger energi och motivation. Där ni utvecklar er förmåga att dra nytta av varandras olikheter och kompensera för svagheter.

Att jobba med förändring

Vill ni bygga en kultur där utveckling är en naturlig del av vardagen?

Vi hjälper ledare med verktyg och modeller för att fånga och kommunicera målbilder som balanserar tydliga förväntningar med att skapa utrymme för gruppen att utforska och lära.

Vi hjälper arbetsgruppen med verktyg för att arbeta med utveckling som en naturlig del av vardagen. Där det känns naturligt att lyfta idéer och jobba med dem tillsammans på ett strukturerat sätt.

Facilitering

Har ni ett område ni behöver arbeta mer med tillsammans?

Vi skräddarsyr ett upplägg för att använda er tid på bästa sätt. Där ni kan utforska och utveckla ett område tillsammans. Vi hjälper er igenom processen så att ni kan fokusera på det som är viktigt för er.

Vi jobbar med alla typer av företag med hjärtat på rätt ställe och siktet inställt framåt.

Vi tror att den kunskap som behövs för att komma framåt finns inom arbetsgruppen, och att det är ni som kan er verksamhet bäst.

Vårt bidrag är att rusta er med verktyg och modeller för att hjälpa er ta tag i de utmaningar som ni väljer att fokusera på.

Det gör att det kan gå snabbt att komma igång, ni ser snabbt om det vi gör tillsammans känns rätt, om ni får ut det ni förväntar er.

Vi arbetar sedan tillsammans så länge som ni ser ett behov av det. I och med att vi lär oss om er situation och era behov, kan vi anpassa vår utveckling så att vi kan skapa ett långsiktigt partnerskap baserat på ömsesidig respekt och förtroende.

Erbjudande: Kostnadsfritt scopingsamtal.

Är det något speciellt område ni är nyfikna på?

Vi tar gärna ett kostnadsfritt samtal där vi lyssnar på er situation och vad ni skulle vilja hände. Hittar vi sedan något som skulle kunna vara till nytta för er delar vi gärna med oss av det.

  • Tänk att vårt samtal skulle vara riktigt värdefullt för dig. Vad skulle du då vilja hände?

Vi möts där det passar er bäst!

Hos er

Hos er

Vi kan vara i de lokaler som ni själv anser vara bäst lämpliga.

Hos oss

Hos oss

På vår gård Jon-Anunds någon kilometer söder om Järvsö är ett perfekt ställe för en grupp att mötas. Här får man vara i fred, många olika typer av lokaler samt en fantastisk omgivning som inspirerar.

Vi leder arbetet, tar hand om mat och boende så att grupper kan få ut maximalt från den tid som investeras.

Över video

Över video

Genom att mötas i ett video-samtal kan man snabbt sätta upp ett möte. Ett sms, och några minuter senare kan vi ett möte igång. Tillgängligheten som att mötas online skapar kan vara en otrolig styrka.

Vi har erfarenhet från att facilitera workshops med upp till 30 deltagare, där vi delade upp deltagarna i små grupper samtidigt som alla delade en gemensam digital arbetsyta.

Back To Top