skip to Main Content
Vi gör det enklare för arbetsgrupper att arbeta tillsammans

Samarbete

Vi hjälper arbetsgrupper utveckla och utforska varandras synsätt, använda sig av verktyg för att vända konflikter till en källa för inspiration och driv framåt.

Vår målbild

Vi hjälper arbetsgrupper tydliggöra en riktning framåt så att besluten i vardagen bidrar till att gruppen rör sig i den riktning man önskar.

Hantera arbetsflöde

Vi hjälper arbetsgrupper hantera sina arbetsflöden genom att skapa samsyn och förståelse och hitta bra rutiner för hur man kan arbetar tillsammans. Så att varje medlem i gruppen kan bidra där man gör mest nytta.

Observera, reflektera och anpassa

Vi hjälper arbetsgrupper bygga in beteenden där man regelbundet observerar och reflekterar över hur man arbetar och var och en kan känna sig trygg i att lyfta sina tankar så man tillsammans på ett fördomsfritt sätt kan arbeta för att ett steg i taget röra sig mot en gemensam målbild.

Bilder från faciliteringsdagarna – Bygg förändringskarta inifrån och ut

Det var otroligt roligt att få vara med på Faciliteringsdagarna nere i Göteborg. Inspirerande att träffa så många kunniga och härliga deltagare samt riktigt bra urval av talare. Det var…

read more

Experience report: Clean for teams – Is diversity in your team a source of energy?

When you face divergent thinking in your team. Do you sense that as a source of frustration instead of a source of energy? Then maybe the Clean for Teams workshop…

read more

Using images to capture current situation

Hi there! Sometimes when I work with a group. I use images to get the conversation started. Each person is given a set of cards and are asked to select…

read more

2min health check

Do you have that nagging feeling that there is something that doesn't feel right but it is difficult for you to know how to deal with it?

read more
Back To Top