skip to Main Content
Vi gör det enklare för arbetsgrupper att arbeta tillsammans

Samarbete

Vi hjälper arbetsgrupper utveckla och utforska varandras synsätt, använda sig av verktyg för att vända konflikter till en källa för inspiration och driv framåt.

Vår målbild

Vi hjälper arbetsgrupper tydliggöra en riktning framåt så att besluten i vardagen bidrar till att gruppen rör sig i den riktning man önskar.

Hantera arbetsflöde

Vi hjälper arbetsgrupper hantera sina arbetsflöden genom att skapa samsyn och förståelse och hitta bra rutiner för hur man kan arbetar tillsammans. Så att varje medlem i gruppen kan bidra där man gör mest nytta.

Observera, reflektera och anpassa

Vi hjälper arbetsgrupper bygga in beteenden där man regelbundet observerar och reflekterar över hur man arbetar och var och en kan känna sig trygg i att lyfta sina tankar så man tillsammans på ett fördomsfritt sätt kan arbeta för att ett steg i taget röra sig mot en gemensam målbild.

Bilder från faciliteringsdagarna – Bygg förändringskarta inifrån och ut

Det var otroligt roligt att få vara med på Faciliteringsdagarna nere i Göteborg. Inspirerande att träffa så många kunniga och härliga deltagare samt riktigt bra urval av talare. Det var…

read more

Experience report: Clean for teams – Is diversity in your team a source of energy?

When you face divergent thinking in your team. Do you sense that as a source of frustration instead of a source of energy? Then maybe the Clean for Teams workshop…

read more

Using images to capture obstacles

Hi there! Sometimes when I work with a group. I use images to get the conversation started. Each person is given a set of cards and are asked to select…

read more

2min health check

Do you have that nagging feeling that there is something that doesn't feel right but it is difficult for you to know how to deal with it?

read more
profile-pic

Vi har kontroll och visuellt ser var vi behöver fokusera

Det som är annorlunda nu är att vi har kontroll på uppgifterna och visuellt ser vad vi behöver fokusera våra ansträngningar. Vi har också fått en bättre dialog kring vad som verkligen är prioriterat.

Håkan rådman - Chef Produktion och Underhåll, Mälarhamnar AB
profile-pic

Bättre struktur och överblick

Det var viktigt för oss att få struktur och överblick. Kravet var att det skulle vara enkelt, eftersom vi vet av erfarenhet att det inte fungerar om det blir för krångligt. När ledningsgruppen och andra kommer på besök brukar jag visa dem tavlan. Den visar väldigt tydligt vad vi jobbar med just nu

Johan Strand - Chef Produktutveckling, Cibes Lift AB
profile-pic

Min stressnivå har minskat rejält!

Förutom att vi har fått en mycket större förståelse för vad alla gör om dagarna, så har tavlan hjälpt oss att kommunicera bättre och kvalitetssäkra våra leveranser. Personligen har min stressnivå minskat rejält!

Tina Gustafsson - Grafisk formgivare, 100 procent media AB
profile-pic

Ett verktyg för att Styra, Leda och Utveckla verksamheten

Vi har fått ett effektivt verktyg för att styra, leda och utveckla företaget. Det är otroligt betydelsefullt för mig. Den största nyttan är att vi lägger vår tid på rätt saker – det som är viktigast för kunden och oss själva.

Hasse Andersson - Ägare 100% Media och Kommunikation
profile-pic

Hela personalen är mer delaktig

Hela personalen är mer delaktig idag. De tar egna initiativ på ett helt annat sätt än tidigare.

Mats Hedman - VD, Hedmans Plåt AB
Back To Top