skip to Main Content

Jag erbjuder tjänster som individuell och coaching av grupper, facilitering och utbildning inom områden som handlar om att skapa samsyn och förståelse för hur läget är just nu och att göra det enklare att ha meningsfulla konversationer tillsammans kring både hur det ser ut just nu, vart man vill och vad man kan göra för att röra sig i önskad riktning. 

Paketerade erbjudanden

Fler meningsfulla konversationer på jobbet

Vi blir allt mer beroende av samarbete för att få jobb gjort, det blir allt viktigare att rätt saker kommer upp på bordet i tid och att utveckla en miljö där man kan hantera det som kommer upp utan onödigt…

Visuell styrning för arbetsgrupper

Kom igång med visuell styrning på en dag.

Back To Top