Praktisk projektledning

En överlevnadsguide för dig som antingen står inför att leda ditt första projekt eller vill bli en mer trygg projektledare.

Det här är kursen som rustar dig och hjälper dig steg för steg igenom dina projekt. Oavsett om det är på jobbet, i föreningen eller privat. Den här kursen hjälper dig fokusera på rätt saker vid rätt tillfälle. Ger dig verktyg, arbetssätt och stöd så du kan lägga fokus och energi på rätt saker.

Vi sätter dig och dina behov i centrum. Du går kursen i din takt, utifrån dina förutsättningar och vi finns som stöd när du behöver det.

Du kommer få öva och prova i en trygg och säker miljö allt för att du skall känna dig bekväm i din situation som ledare. Den här kursen går också som grundkurs i Projektledning på Uppsala Universitet och vi som leder kursen är själva verksamma som projektledare, coacher och förändringsledare.

Vi vill du skall lyckas, vi känner igen oss i dina utmaningar och vi finns här om du behöver stöd.  

Det primära målet med kursen är att rusta dig för att leda ditt första projekt.

Efter kursen ska du ha fått ökad kunskap om:

 • Projektmetodikens historik och grunder
 • Hur projekt genomförs från initiering, analys, planering, genomförande till avslut.
 • De vanliga rollerna och dess ansvarsområden
 • Hur du säkerställer du får en tydlig och relevant uppdragsbeskrivning
 • Hur du genomför en förstudie
 • Hur du skapar samsyn och förståelse kring komplexitetsgraden av ett projekt och hur välja relevanta strategier utifrån det.
 • Hur du väljer angreppssätt och projektstrategi utifrån förutsättning och sammanhang
 • Hur du inkluderar ett hållbarhetsperspektiv i ditt projektledarskap
 • Konkreta verktyg kring intressenthantering, riskhantering, projektplanering, ekonomisk uppföljning, ändringshantering m.m.
 • Vad menas med agila metoder, dess ursprung och olika tillämpningsområden
 • Hur traditionell projektledning kan kombineras med agila metoder (och när inte)
 • Ledarskap i projekt. Grupputveckling, konflikthantering och feedback.
 • Hur man skapar förutsättningar för effektiv överlämning och förvaltning
Det här är en kurs som tar avstamp i övning och att lära genom att göra. Du kommer vägledas genom hela processen med korta konkreta videos och instruktioner. Genom att i praktiken få arbeta med vanliga problem och utmaningar blir det enklare för dig att sedan sätta andra teorier och tekniker i ett sammanhang.

Kursen är uppdelad i tre olika moment.

 • Där det första momentet handlar om att praktiskt få göra. Vi har valt att fokusera på de områden vi ser är viktigast att du som projektledare är uppmärksam på och ger dig stöd och verktyg att arbeta med dem.
 • Det andra momentet handlar om att du får fördjupa dig i teori, och genomföra ett kunskapstest. Med syfte att klä dina erfarenheter med en mer teoretisk grund.
 • Det tredje och sista momentet handlar om att du får göra en intervju med någon som arbetar som projektledare. Och får tillfälle att jämföra det du lärt, och ställa frågor från någon med erfarenhet inom området.

Det här är en praktisk och jordnära kurs som ändå inte duckar för att lyfta upp aktuella och relevanta ämnen som agila metoder och projektarbete. Att leda projekt i en komplex och föränderlig vardag.

Innehållet stödjer internationella standarder från PMI och ISO och med den här kursen i bagaget kommer du enklare kunna ta dig an en certifiering inom området om det är en väg du vill gå.

Kursen vänder sig till dig som står inför att leda ditt första projekt. Det spelar ingen roll om det projektet handlar om att du skall staka ut en ny väg i livet, leda ett projekt i organisationen du verkar inom eller du vill rusta dig inför framtida utmaningar.
Projekt som arbetsform

 • Projektledningens historia, grunder och synsätt.
 • Projektprocessens olika faser, deras syfte, beslutspunkt och vanliga utmaningar
 • Projektorganisationen – roller, ansvar och befogenheter

Idé och initieringsfasen

 • Att förstå syftet med en tydlig och bra formulerad uppdragsbeskrivning
 • Att få sätta sig i projektägarens situation och skriva en enkel uppdragsbeskrivning
 • Vanliga fallgropar att se upp med och hur

Analys och förstudiefasen

 • Viktiga moment i en förstudie för att skapa ett bra besultsunderlag
 • Vanliga verktyg och angreppssätt kring att förstå förväntningar, intressenters behov och att göra en grov planering av projektet.

Projektplanering

 • Att skapa en kommunikationsplan
 • Att göra en riskanalys
 • Att bryta ner och planera projektet med bland annat WBS och kundresor.
 • Att göra en projektbudget och planera för att kommunicera resursbehov.

Projektgenomförandet

 • Ledarskap i projekt, hur bygga och arbeta med projektgruppen
 • Arbeta med uppföljning och rapportering
 • Visuell styrning av projekt med hjälp av Kanban
 • Att inkludera hållbarhet som en naturlig del av projektet
 • Att utvärdera och anpassa arbetssätt under projektets gång.
Du kommer få göra övningar inom faserna initiering, förstudie och planering. Där vi inom respektive fas har brutit ner varje moment till en konkret övning där du får tydliga instruktioner genom videos. Allt för att minska risken att du fastnar.

Efter varje övning har du möjlighet att lämna in det du skapat för att få personlig återkoppling.

Vi som är lärare i kursen finns tillgängliga för dig och er som grupp genom individuella samtal där vi dels kan dyka ner på frågor som är kopplade till där du är i kursen, men likväl bolla hur det du lär förhåller sig till din vardag och dina utmaningar.

Vi som är kursledare har själva både praktisk erfarenhet av projektledning, och är vana att stödja projektledare inom privata företag och offentliga verksamheter. Det gör att vi inte bara har erfarenhet av själva projektprocessen utan också hur man skapar förutsättningar för ett projekt i det sammanhang projektet verkar. Vi arbetar också som coacher för individer och grupper. En kombination vilket vi sett gör oss väl rustade att hjälpa dig igenom den här kursen. Ta gärna kontakt med oss om du har fler frågor kring innehållet i kursen.

Kursansvarig samt kursledare: Johan Nordin, Utbildad Dataingenjör som efter 8 år inom mjukvaruutveckling och design, vände blicken mot att skapa förutsättningar för team, projekt och organisationer att arbeta bättre tillsammans. Certifierad Systemic Modelling Professional Facilitator, coachar och faciliterar individer och grupper. Mer än 20 års erfarenhet från att introducera agila och lättrörliga metoder och arbetssätt hos team och organisationer. Brinnande intresse för hur skapa nyfikenhet och hitta ro att navigera i den komplexa och oförutsägbara vardag vi lever i. Bor i Järvsö, älskar energin och friheten från naturen, och flexibiliteten från att arbeta på distans, och inte minst härliga samtal med nya och gamla bekantskaper.

Kursledare: Jag heter Ann Eberhardsson är beteendevetare, kvalitetsutvecklare och lärare inom hållbar utveckling. Jag har arbetat som chef och ledare i offentlig och privat sektor i drygt 20 år och är också certifierad coach och förändringsledare. Jag bor i Uppsala, gillar att sjunga och åka skidor och att laga goda middagar.

Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå den här kursen.
Ord från några av de 1500 som gått kursen...


Kursdeltagare, hösten 2022

Jag tror nog att det här har varit det bästa upplägget på en online kurs jag läst.”


Kursdeltagare, våren 2021

Gedigen och seriös utbildning med massor av flexibilitet.


Kursdeltagare, hösten 2021

Bra att kunna koppla kursen till mina utmaningar på jobbet.

Är det något du funderar över?
Back To Top