Fokusrummet och lägerelden

Ett utrymme för samtal. Där vi tar oss tid att andas, tänka efter. Att lyssna, ställa frågor och vara nyfiken. Att inte behöva känna sig stressad och rädd att någon annan kommer hoppa in om jag inte skyndar mig.

Att inte behöva tänka innan på vad man skall säga, utan istället kunna lägga fokus på att just lyssna. Själv få reflektera och lära och ta del av de insikter man får tillsammans.

Så här går det till

Varje tillfälle kommer att faciliteras och ledas av en utbildad facilitator. Vars uppgift är att skapa ett välkomnande, inkluderande och respektfullt rum där alla som deltar kan få vara med och delta precis på det sätt man önskar. Den som är facilitator har också ett ansvar att arbeta för att alla får lika stor möjlighet att dela sina egna tankar. Att se till att det som händer i rummet är respektfullt och i linje med de man har kommit överens om.

Antalet deltagare kommer att vara begränsat till maximalt 6 stycket per gång.

Lägerelden

Här är själva samtalet det som är anledningen till att man samlas. Vilket eller vilka ämnen man väljer att dyka ner i bestäms av deltagarna vid varje session.

Fokusrummet

I fokusrummet träffas man kring ett tema eller ämne som är bestämt i förväg. Så här kan man välja att vara med därför att man är intresserad av ett specifikt ämne. Men formen är fortfarande densamma, att man förväntas vara delaktig.

Vill du bli meddelad när något är på gång?

Om du registrerar dig nedan kommer du få ett mail när det planeras tillfällen samt också ges möjlighet att vara med och påverka formerna för det här.

  • Skriv gärna några rader om din situation och vilka ämnen du skulle vilja vi tog upp i fokusrummet.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Back To Top