skip to Main Content

Varför startade jag företaget?

Omvärlden snurrar allt snabbare, konkurrens ökar och förutsättningar kan ändras när vi minst anar det. Det sätter en stor press på organisationer, ledare och medarbetare.

En sund och hållbar arbetssituation är inte bara en skyldighet en verksamhet har till sina medarbetare. Som läget är nu handlar det också om en förutsättning för att kunna vara relevanta i framtiden.

Men hur skapar man förutsättningar för att ett långsiktigt hållbart arbetsklimat där man både kan möta de förväntningar som finns här och nu samtidigt som man behöver utveckla sig.

Ibland kan det vara svårt att ta det där steget, det är så lätt att fortsätta i samma fotspår.

Här ser jag att jag kan bidra

Min bredd är min styrka. Jag kan inte vara expert på alla områden, men jag jobbar för att lära mig tillräckligt mycket av de områden jag ser är de vanligaste områden grupper brottas med och sedan söker jag olika verktyg och angreppssätt för att hjälpa grupper bygga in förmågan att hantera det själva.

Olika situationer kräver olika insatser

Jag skapar utbildningar och föreläsningar när det handlar om att att lära sig mer om några specifika områden. Med grupper coachar och faciliterar jag dem utifrån var de är just nu mot den riktning man önskar.

Vad jag tror är viktigt för dig (och som då blir viktigt för mig)

Arbete behöver ske på dina villkor, i din takt utifrån dina förutsättningar. Min uppgift (och utmaning) är att se om jag kan hitta något upplägg som jag tror kan fungera för dig. Och ibland går det inte och då är det kanske inte en bra match mellan oss den gången.

Det är en utmaning att frigöra tid, särskilt om man skall jobba med en hel grupp. Därför söker jag verktyg och arbetssätt som så snabbt och effektivt som möjligt kan skapa nytta och fastna hos den grupp jag arbetar med.

Back To Top