Enklare för arbetsgrupper att arbeta bättre tillsammans

Rätt fokus | Mindre stress | Mer flow | Mindre drama | Bättre samarbete | Ökad motivation

Vi arbetar i allt mer komplexa situationer. Vi är beroende av att samverka med varandra för att få jobbet gjort och förutsättningarna ändras när vi minst anar det.

Samtidigt behöver vi bli bättre, snabbare och effektivare. Dra nytta av nya möjligheter som dyker upp innan de försvinner samtidigt som allt annat skall rulla på som förut.

Det kan skapa en stor press på personer som jobbar i en grupp och på de som leder gruppen. Människor känner sig stressade av att inte hinna med eller inte kunna göra sitt jobb på det sätt man skulle önska. Det är svårt att få till utrymme att arbeta tillsammans på det sätt man skulle önska. Situationer när vi vill olika saker kan leda till konflikter och dränera individer och grupper på energi.

Att vara effektiv i en föränderlig värld
Synligöra | Samverka | Anpassa

Synliggöra

När det blir svårt att få överblick, när man känner sig pressad är det lätt hänt att man fokuserar bara på sina saker.

Effektiva arbetsgrupper hittar sätt att kontinuerligt skapa samsyn och förståelse för hur läget är och vad som är viktigt. Hur man tillsammans bäst samordnar de resurser som finns tillgängliga så man kan skapa maximal nytta tillsammans.

Samverka

En högt uppsatt VD sa till ett gäng studenter att det värsta som kunde hända var att de anställda inte sa som det var.

Effektiva arbetsgrupper bygger en kultur som grundar sig på psykologisk trygghet. Där man inte behöver slösa tid och energi på vad som kan hända om man lyfter ett problem eller en utmanande idé.

Effektiva arbetsgrupper bygger in färdgheten att ge och ta emot feedback, att lyssna och dra nytta av olika. Där man snabbt hittar vägar framåt tillsammans.

Av den enkla anledningen att man inte har råd att strunta i det.

Anpassa

Att verka i komplexa system med alla möjliga sorts beroenden och intressen som på ett sätt eller annat påverkar varandra. Där förutsättningar ändras när man minst anar det.

Effektiva arbetsgrupper behöver hitta ett sätt att kontinuerligt fånga upp och ta om hand sånt som inte känns bra. Att göra små justeringar, förstärka det som fungerar bra och dämpa det som inte gör det.

Långsiktigt hållbara och lyckosamma arbetsgrupper hittar sätt växa och bli starkare när de utmanas och pressas.

Hur vi jobbar
Utifrån er situation | Era förutsättningar | I er takt

Vi jobbar med alla typer av företag med hjärtat på rätt ställe och siktet inställt framåt.

Vi tror att den kunskap som behövs för att komma framåt finns inom arbetsgruppen, och att det är ni som kan er verksamhet bäst.

Vi hjälper er sätta fingret på och lyfta fram det som viktigast att ta tag i först, att vrida och vända på problemet och tillsammans hitta en väg framåt som känns rätt för er.

Ett steg i taget, arbetar ni i den takt som passar er. Efter varje steg stannar vi upp, utvärderar och lär innan det är dags för nästa steg. På så sätt kan ni snabbare få ut nytta av det arbete ni gör, samtidigt minimerar ni risken att ni lägger tid och energi på fel saker.

Vår uppgift är att se till att ni hittar vägar framåt på ett effektivt och smidigt sätt samtidigt som ni bygger in förmågan att själv ta om hand liknande utmaningar i framtiden.

Vi finns där när du behöver det

Vi tror på den fantastiska möjligheten som kommer i och med digitalisering.

Istället för att vänta två veckor på att vi kan träffas på plats, så skickar du ett sms och några minuter senare har vi ett möte tillsammans med gruppen över video.

Tekniken ger oss möjlighet att vara tillgängliga och samarbeta när behovet uppstår, och det är också mycket mycket bättre för miljön.

Vi vill kunna erbjuda rätt mötesplats för rätt tillfälle.

Hos er

Vi kan vara i de lokaler som ni själv anser vara bäst lämpliga.

Hos oss

På vår gård Jon-Anunds någon kilometer söder om Järvsö är ett perfekt ställe för en grupp att mötas. Här får man vara i fred, många olika typer av lokaler samt en fantastisk omgivning som inspirerar.

Vi leder arbetet, tar hand om mat och boende så att grupper kan få ut maximalt från den tid som investeras.

Över video

Genom att mötas i ett video-samtal kan man snabbt sätta upp ett möte. Ett sms, och några minuter senare kan vi ett möte igång. Tillgängligheten som att mötas online skapar kan vara en otrolig styrka.

Vi har erfarenhet från att facilitera workshops med upp till 30 deltagare, där vi delade upp deltagarna i små grupper samtidigt som alla delade en gemensam digital arbetsyta.

Hur ser eran situation ut? Vad hindrar er att ta nästa steg? Finns det något som skulle göra det enklare för dig att komma vidare?

Hör gärna av dig, vi lyssnar gärna!

Back To Top