Enklare att arbeta tillsammans
Workshops
Vi genomför Workshops på plats och online. Vi tar ansvar för förberedelser, genomförande och dokumentation. Du ansvarar för att kommunicera förväntningar och ramar.

En gemensam målbild!

Om vi inte vet vart vi ska, så spelar det ingen roll vad vi gör… eller hur?

Tillsammans kommer ni formulera en målbild som grunder sig på er sammantagna uppfattning och läget just nu och vart ni vill röra er.

Resultat
Ni kommer få med er en dokumenterad bild över er uppfattning om vart ni vill uppdelad över olika horisonter från lågt hängande frukter till värderingar och strategiska inriktningar.

Resultatet kan användas som underlag för vidare prioritering men även för att identifiera till vilken grad vidare diskussioner kring verksamhetens syfte och mål kan vara nödvändig.

Utforska nuläge!

Ett sätt att skapa en bra förutsättning för ett förändringsarbete är att utforska terrängen där man befinner sig just nu. Med hjälp av olika tekniker och verktyg anpassade utifrån er situation kombinerar vi enskilt arbete med diskussioner i grupp.

Resultat
Tillsammans kommer ni skapa samsyn och förståelse för er situation just nu, utveckla områden där det både finns enighet och oenighet och identifiera de viktigaste områdena för er att arbeta vidare med.

Med er får ni en dokumentation ni kan använda som underlag för olika typer av förändringsinitiativ och förslag till hur uppföljning och effekthemtagning kan ske.

En resultatorienterad plan

Genom att fokusera på de effekter ni vill uppnå, kan vi tillsammans skapa en förändringsplan som tillåter flexibilitet.

Planen gör det möjligt att lägga fokus på det som är viktigt att fokusera på först och samtidigt visa på att det finns ett större tänk och hur olika delar hänger ihop.

Med er från den här halvdags workshopen får ni en visuell planering av ert förändringsarbete och stöd för att underhålla och uppdatera planen kontinuerligt.

Utveckling - en naturlig del av vardagen

Den största utmaningen är ofta att få saker att hända, inte att komma på vad man vill göra.

I den här halvdags workshopen kommer vi tillsammans sätta på plats ett skräddarsytt arbetssätt som hjälper er komma igång och arbeta med er utveckling i vardagen.

Efter vårt arbete tillsammans kommer ni ha en rutin att utgå ifrån och utveckla och har en idé hur ni kan balansera utveckling och vardag.

Projekt / Team Återblick

Det kan vara väldigt lärorikt och givande att efter en hektisk period få möjligheten att stanna upp, reflektera över vad som hände. Hur man uppfattade det som skedde och vad ni kan lära er och ta med er i framtida arbete.

Den här typen av workshops tar normalt mellan 2-4 timmar beroende på storlek på grupp och den händelse som skall utvärderas.

Intressentkarta

När gjorde ni en gemensam intressentkarta senast?

Genom att fånga era viktigaste intressenter och på vilket sätt de idag påverkar er verksamhet kan ni få fram ett underlag för prioritering, strategiskt arbete och målarbete som kan vara otroligt effektivt.

På 2-4 timmar tar vi fram en gemensam intressentkarta där ni i gruppen får möjlighet att resonera kring och skapa samsyn kring den bild ni har skapat.

Program
Våra olika program handlar om att hjälpa till att bygga in en förmåga i en del av en verksamhet. Vår strävan är att kunna erbjuda alla program online där vi kombinerar inspelat material, gruppövningar över video tillsammans med personlig coachning.

Visuell Styrning för Arbetsgrupper

Det här programmet handlar om att hjälpa en arbetsgrupp sätta på plats de nödvändiga komponenter som krävs för att kunna arbeta på ett snabbt och effektivt sätt tillsammans i vardagen.

Efter programmet kommer ni ha en visuell tavla som synliggör era arbetsflöden, en rutin på plats där ni kontiuerligt möts för att följa upp och koordinera arbetet, tydliga spelregler hur ni vill arbeta tillsammans och slutligen en rutin för att kontinuerligt utvärdera och anpassa ert system när förutsättningar ändras.

En överlevnadsguide för ofrivilliga projektledare

Det här programmet riktar sig till dig som helt plötsligt står där med ett projekt att leda OCH det är inte det du normalt gör i din vardag (även om du kanske tycker det låter spännande).

I det här programmet lägger vi fokus på tre viktiga delar av projektet där hur man som projektledare väljer att agera kan ha stor påverkan på projektets utgång och hälsan hos de som arbetar i projektet.

Ta kontroll över inflödet

Första uppgiften för en arbetsgrupp är ofta att ta kontroll över sin situation. Skapa en balanserad vardag där fokus är på rätt saker och man har en bra arbetsbelastning. Allt detta skapar vi i programmet “Visuell Styrning för Arbetsgrupper”.

När det är på plats, möter vi ofta att det finns ett växande behov av att ta om hand alla de förfrågningar och idéer som en arbetsgrupp kan arbeta med. I det här programmet bygger vi ut systemet så att det går att skapa en bra situation för teamet och samtidigt hantera förväntningar från olika intressenter.

Operativ styrning och uppföljning

Finns det ett behov av att koordinera och synkronisera olika typer av arbetsgrupper och/eller leveranser med varandra?

Det här programmet hjälper verksamheter sätta på plats en återkommande rutin där man följer upp de olika del-systemen, utvärderar nuläget mot den riktning man vill gå och de förutsättningar som gäller och gör det möjligt att kommunicera prioriteringar och riktlinjer tillbaka till den dagliga verksamheten.

Coachning / Personligt stöd
I den här typen av tjänster utgår vi helt och fullt utifrån din situation just nu. Vi jobbar med ett tillfälle i taget så länge som du känner att vårt samarbete är värdefullt.

Personlig coaching / stöd

Vi träffas tillsammans Online. Fokus är på din situation, dina behov och att hitta sätt för dig att komma vidare.

Behöver du coaching? Behöver du ett bollplank? Vill du ta del av vår erfarenhet för att själv komma vidare?

Du bestämmer!

Clean Scoping

Har du en uppgift du behöver ta tag i men det blir inte riktigt av? Vi träffas Online och tillsammans hjälper vi dig bena ut läget just nu. Nästa dag får du ett mail från oss där vi har dokumenterat det vi talade om.

Koncept: Clean Language, Clean Scoping

Läs mer…
Föreläsningar / Utbildningar
Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. Här nedan kan du se några exempel på presentationer man kan tänka sig ha som utgångspunkt och som sedan kan skräddarsys vid behov.

Case: Genom väggen mot flödeeffektivitet

Här delar jag med mig av erfarenheter från att över en längre tidsperiod hjälpa en avdelning i ett större företeag ta kontroll över sin situation.

Koncept: Kanban, Visuell styrning, Operations review, Hantera inflöde / rankning.

Exempel: Kanban - Ett verktyg för att arbeta med förändring

I den här presentationen visar jag genom konkreta exempel hur ett visuellt kanbansystem kan se ut och hur systemet kan användas för en arbetsgrupps förändringsarbete.

Case: Hjälp mer än 60 arbetsgrupper arbeta med förändring

I den här presentationen delar vi med oss av erfarenheter från att ha hjälpt fler än 60 arbetsgrupper (inom samma företag) ta kontroll över sin situation och börja arbeta med förändringar med hjälpa av Visuell Styrning och Kanban.

Hur fick vi igång förändringsarbetet? hur genomförde vi det? Hur fick vi förändring att fastna? Vilka lärdomar kunde vi dra?

Koncept: Kanban, Kanban Kick-start, Visuell styrning

Cynefin hjälper dig hantera komplexitet i ditt projekt

I den här presentationen kommer vi kort gå igenom vad Cynefin framework från Cognitive Edge är, varifrån det kommer och på vilket sätt det kan vara till nytta i olika situationer.

Vi kommer sedan bli mer praktiska för se hur verktyget kan tillämpas vid till exempel projektplanering.

Koncept: Cynefin, Komplexitet, Complex adaptive systems

Verktyg: Clean Language - För bättre kommunikation inom arbetsgruppen

Vad är “Clean Language” och på vilket sätt kan det göra det enklare för oss i vår arbetsgrupp att kommunicera, prata om elefanten i rummet och hantera konfliktsituationer.

Den här presentationen grundar sig mycket på praktiska övningar för att göra det enklare för deltagarna att prova på de olika verktyget.

Koncept: Clean Language, Clean Feedback

Verktyg: Lean canvas

Vad är Lean Canvas och hur kan verktyget användas både för att fånga en produkt/tjänste idé och vara till stöd vid arbetet med att förädla koncpetet.

Vi kommer blanda teori med praktiska övningar.

Koncept: Lean Canvas, Lean Startup, Product Development, Service Development

Vad kan vi göra för dig?
Såg du något som du blev lite nyfiken på? Vi sätter gärna upp ett online-möte och berättar mer.
Detta är 100% förutsättningslöst. Se det som ett samtal över en kaffe i fikarummet. Spontant, avslappnat och hjärtligt.
Back To Top