Arbetsro på 100 procent media

100 procent media i Sandviken hjälper små och medelstora företag i Mellansverige med webb- och systemutveckling, grafisk form och produktion, samt IT, drift och support. Under ett vanligt år hanterar de ungefär 1,500 – 2,000 olika projekt, där ofta flera personer är inblandade i varje.

I takt med att antalet uppdrag ökade både i mängd och komplexitet, kände Hasse Andersson, VD och ägare, en risk att utvecklingen skulle påverka kvaliteten. Det behövdes helt enkelt ett system för att hantera alla uppdrag för att säkerställa leveranserna.

Uppdraget

Simplify Change fick i uppdrag att se över situationen på företaget och hur man kunde synliggöra alla projekt och allas kompetenser. 100 procent media behövde hjälp att få en översikt, planera och prioritera. Dessutom ville man säkerställa utvecklingen av företaget.

Lösning

Vi genomförde en heldags workshop med hela personalen, där vi tittade igenom samtliga projekt, värderade och prioriterade. Därefter skapade vi tillsammans en kanban-tavla som anpassades efter 100 procent medias arbetsprocess. Alla bidrog till tavlan och det blev många bra diskussioner under dagen.

Jag var med på första tavelmötet dagen därpå och snart var 100 procent media igång med dagliga möten.

Resultat

Förutom att det nu är väldigt tydligt vilka projekt som pågår i företaget, vem som gör vad och hur de prioriterats utifrån utlovade deadlines, har personalen blivit bättre på att kommunicera med varandra. Diskussionerna vid tavlan har gjort att många irritationsmoment försvunnit och alla känner nu ansvar för projektplaneringen.

“Vi har fått ett effektivt verktyg för att styra, leda och utveckla företaget.
Det är otroligt betydelsefullt för mig. Den största nyttan är att vi lägger vår tid på rätt saker – det som är viktigast för kunden och oss själva.”

– Hasse Andersson, ägare och vd, 100 procent media AB

”Förutom att vi har fått en mycket större förståelse för vad alla gör om dagarna, så har tavlan hjälpt oss att kommunicera bättre och kvalitetssäkra våra leveranser. Personligen har min stressnivå minskat rejält!”
– Tina Gustafsson, grafisk formgivare, 100 procent media AB

Back To Top