Struktur och överblick hos Cibes Lift

Cibes Lift tillverkar lågfartshissar och erbjuder smarta hisslösningar för kunder i hela världen. På huvudkontoret i Gävle finns en produktutvecklingsavdelning med åtta personer som jobbar i projekt.

­– Tidigare skrev vi ned alla uppdrag som låg utanför projekten på post-it-lappar och hanterade dem allt eftersom de kom in. Det funkade bra då, men när mängden lappar ökade, växte behovet av en struktur, berättar Johan Strand, chef för projektutvecklingsgruppen.

Uppdrag från flera håll krävde struktur

Uppdragen kommer in från olika håll, bland annat från logistik, marknad, produktion, inköp och underleverantörer. Dels var det viktigt att säkerställa att inget ramlade mellan stolarna och dels ville vi få en tydligare bild av arbetsbördan.

Gruppen satte sig med Johan Nordin och diskuterade igenom vilka behov alla såg och tillsammans satte de upp en kanban-tavla. Där skulle gruppen sätta upp sina lappar och ha möten två gånger i veckan.

­– Det var viktigt för oss att få struktur och överblick. Kravet var att det skulle vara enkelt, eftersom vi vet av erfarenhet att det inte fungerar om det blir för krångligt, berättar Johan.

Måndag och onsdag varje vecka har gruppen morgonmöte vid tavlan och det har fungerat mycket bra. Tanken är att de ska rensa tavlan varje fredag och summera veckan.

– Där är vi inte i mål ännu. Vi kan såklart lära oss mycket av att utvärdera, så där har vi lite jobb kvar.

Johan är väldigt nöjd över arbetssättet och tycker att det fungerar väldigt bra. Han uppskattar verkligen tydligheten och hur enkelt det är att samlas framför tavlan och få en bild av arbetsläget.

­– När ledningsgruppen och andra kommer på besök brukar jag visa dem tavlan. Den visar väldigt tydligt vad vi jobbar med just nu, avslutar han.

Back To Top