Jag hjälper er som grupp vässa förmågan att arbeta tillsammans

Lägeskoll

Enklare att se och förstå läget så ni kan ta bättre beslut kring vad ni skall göra när.

Meningsfulla konversationer

Dra nytta av alla personer i rummet så att ni kan ta bättre beslut snabbare, tillsammans.

Fokus

Enklare att besluta hur ni smartast använder er tid för att nå de resultat ni strävar mot.

Facilitering

Jag leder möten med tydligt fokus och samtidigt där allas röst blir hörda. Ni kan lägga allt fokus på att bidra på bästa möjliga sätt.

Grupputveckling

Jag lyssnar av era behov och sedan över tre tillfällen fokuserar vi på de förmågor ni vill utveckla på ett sätt som ökar varje deltagares insikt om sig själv, om varandra och hur ni vill vara tillsammans.

Verksamhetsutveckling

Med er riktning och er målbild som ledstjärna bygger vi tillsammans en förståelse för var ni står idag, vilka steg som kan vara lämpliga. Jag finns som stöd och bollplank under resan – i er takt och utifrån era förutsättningar.

Tips från coachen

Det är ofta det där emellan som gör den stora skillnaden

Inom ett team
Mellan team
Inom en process
Ledning och team

Ord från mina kunder

Vi har kontroll och visuellt ser var vi behöver fokusera

Det som är annorlunda nu är att vi har kontroll på uppgifterna och visuellt ser vad vi behöver fokusera våra ansträngningar. Vi har också fått en bättre dialog kring vad som verkligen är prioriterat.

Håkan rådman

Bättre struktur och överblick

Det var viktigt för oss att få struktur och överblick. Kravet var att det skulle vara enkelt, eftersom vi vet av erfarenhet att det inte fungerar om det blir för krångligt. När ledningsgruppen och andra kommer på besök brukar jag visa dem tavlan. Den visar väldigt tydligt vad vi jobbar med just nu

Johan Strand

Min stressnivå har minskat rejält!

Förutom att vi har fått en mycket större förståelse för vad alla gör om dagarna, så har tavlan hjälpt oss att kommunicera bättre och kvalitetssäkra våra leveranser. Personligen har min stressnivå minskat rejält!

Tina Gustafsson

Ett verktyg för att Styra, Leda och Utveckla verksamheten

Vi har fått ett effektivt verktyg för att styra, leda och utveckla företaget. Det är otroligt betydelsefullt för mig. Den största nyttan är att vi lägger vår tid på rätt saker – det som är viktigast för kunden och oss själva.

Hasse Andersson

Hela personalen är mer delaktig

Hela personalen är mer delaktig idag. De tar egna initiativ på ett helt annat sätt än tidigare.

Mats Hedman

Företag

Genom åren har jag arbetat med arbetsgrupper och team inom mjukvaruutveckling, produkt och tjänsteutveckling, HR, kommunikation, hantverkare, redovisning och hamnverksamhet. En del företag har varit mindre och andra betydligt större. Gemensamt är att deras arbete kräver samverkan mellan olika aktörer och man är beroende av individers kunskap och kreativitet för att få jobbet gjort

Back To Top